Het Gazon

Maaien

 • Maai niet te kort. Zeker de eerste maaibeurt niet te kort maaien. Té kort maaien bevordert mosvorming. De ideale maaihoogte is ongeveer 2,5 centimeter. Maai per maaibeurt niet meer dan 1/3 van de lengte van de grasspriet af.

 • Vaak kan de eerste maaibeurt van uw gazon al één week na aanleg.

• Maai bij voorkeur als het gras droog is.

• Vaak maaien zorgt voor een dichte gesloten grasmat. Dit vermindert de kans op onkruiden en mos.

• In de winter mag het gras niet te lang zijn. Een ‘pak’ gras verhoogt de kans op schimmel. Wanneer het gras te lang is ventileert het slecht en komt er minder zonlicht onderin de grasmat waardoor de grasmat ‘open’ of ‘hol’ gaat kijken.

 • Laat geen maaisel liggen. Ruim dit direct op. Wanneer er teveel maaisel ligt kan het onderliggende gras gaan ‘stikken’. Dit is ook het geval met bladeren. Probeer daarom, vooral in de herfst, uw gazon ook bladvrij te houden.

 • Zorg ervoor dat uw maaimachine in goede conditie is (een goed geslepen mes en goed afgesteld, laat dit aan de vakman over).

• Maai niet als de komende nacht vorst dreigt.

Bemesting

•  Bemest regelmatig (4 à 5 keer per jaar). Dit is nodig voor een gezond en mooi gazon. Zorg er vooral voor dat de meststof genoeg stikstof bevat. Stikstof (N) zorgt voor een goede grasgroei en een mooi en stevig gazon.

• Een N.P.K. kunstmest bevat stikstof, fosfor en kali. Vraag hiernaar bij uw tuincentrum. Toedienen van kunstmest niet eerder dan 4 weken na aanleg. Een N.P.K. kunstmest wordt aanbevolen om de groei te stimuleren en een goede kleur te geven aan het gazon.

 • Strooi de kunstmest op een droog gazon, dus niet wanneer het gras nat is!! Hierdoor vallen de korrels ‘onderin’ en wordt voorkomen dat de kunstmest aan de grassprietjes blijft plakken en het gras kan verbranden. Zorg ervoor dat de kunstmest goed oplost door voldoende water te geven.

 • Afhankelijk van het seizoen heeft u verschillende mestsoorten nodig. Tegenwoordig zijn er mestsoorten die enkele maanden effectief blijven. Laat u hiervoor informeren door ons of uw hovenier/ tuincentrum of groenwinkels.

Verticuteren

• Éénmaal per jaar de grasmat verticuteren zorgt ervoor dat licht, lucht en water makkelijker doordringen. Goed voor een gezondere grasmat!

• Na verticuteren is het verstandig om wat graszaad te strooien. Informeer hiervoor bij ons of uw hovenier/ tuincentrum of groenwinkel.

Sproeien

• Bij normale omstandigheden heeft gazon geen besproeiing nodig. Let op!: bij een pas aangelegd gazon moet meerdere keren per dag (dus ook midden op de dag) gesproeid worden. Vooral bij zomerse temperaturen (en veel wind ) moet ervoor gezorgd worden dat het gazon goed vochtig blijft. Zeker de eerste keer na aanleg mag de grond door en door nat zijn.

• Bij droogte in het voorjaar of zomer moet er regelmatiggesproeid worden. Éénmaal sterk verdroogd herstelt een grasmat moeizaam, probeer dus verdroging tegen te gaan.

• Bij een bestaande grasmat: Sproei dan bij voorkeur s’avonds of s’morgens vroeg. Op deze manier kan het water rustig in de grond dringen en bovendien verdampt er dan minder water.

• Door een stukje van de zode op te tillen (bij pas aangelegd gazon) is makkelijk te zien of de grond ook goed nat is.

Onkruid

• Onkruiden, denk aan de paardenbloem, klaver, het madeliefje en dergelijke zijn over het algemeen makkelijk te verwijderen uit uw gazon. Vaak kunt u onkruiden verwijderen door ze met de hand uit te steken. Bij grote onkruidbezetting kunt u een bestrijdingsmiddel gebruiken. Werken met bestrijdingsmiddel vergt echter wel professionele kennis. Informeer hiervoor bij uw plaatselijke tuincentrum/ hoveniersbedrijf. Zij kunnen u informeren over onkruidbestrijdingsmiddelen en het gebruik hiervan.

• In de wat oudere gazons komen ook vaak grassoorten voor die u helemaal niet in uw gazon wilt hebben. Vaak zijn dit de zogenaamde pollen of grove zaadstengels. Wanneer u deze tijdig herkent en uitsnijdt, voorkomt u dat in de loop der jaren uw gazon bezaaid staat met bonte grassoorten.

 Mos

• Bij optimale omstandigheden krijgt mos helemaal geen kans. Té kort maaien en schaduwrijke plekken zijn de belangrijkste oorzaken van mosvorming. Mos kan worden bestreden door het strooien van ijzersulfaat (in de winkel vaak ‘mosdood’ genaamd). IJzersulfaat heeft een uitstekende werking. Het mos kleurt zwart en kan vervolgens makkelijk verwijderd worden, het beste met een verticuteerhark. Wanneer vervolgens het gazon goed wordt bemest zal het voldoende groei, weerstand en kracht hebben om het mos te overwinnen.