Na een telefonische afspraak vindt het eerste vrijblijvende gesprek plaats, waarin u als klant aangeeft waarvoor u ons nodig heeft.
Dit kan variëren van:
*              Het kleine voortuintje
*              De oprit of terras(sen)
*              Nieuwe aanplanting(en)
*              De gehele tuin van klein tot groot, incl. (zwem)vijver, afrastering, metsel en/of  timmerwerken.
*              Een snoeibeurt, een onderhoudscontract, etc. etc.

Wanneer het om de aanleg van een gehele of een gedeelte van de tuin gaat, wordt er aan de hand van de gegevens die uit het eerste gesprek zijn gekomen een vrijblijvende schets gemaakt. Bij het tweede gesprek wordt deze schets besproken en eventuele veranderingen of wijzigingen worden doorgevoerd.
Als u deze schets goedkeurt en hiermee verder wilt, wordt dit helemaal uitgewerkt in een offerte voorzien van alle details en een beplantingsplan.
Aan de hand van deze offerte kunt u dan bepalen of wij de werkzaamheden mogen uitvoeren.

Voor de uitvoering beschikken wij over een team van goed opgeleide en  enthousiaste medewerkers, die graag van uw  tuin iets moois willen maken.
Alle voorkomende werken kunnen door ons team worden uitgevoerd.
Ook bestaat er bij ons de mogelijkheid dat u een handje mee kunt helpen tijdens  de aanleg.

Wanneer u dan een mooie tuin heeft, wilt u deze natuurlijk ook mooi houden. Ook hier kunnen wij u een handje helpen dmv een onderhoudsbeurt variërend van 1x per jaar tot 1x per week, zoals u dit wenst. Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om met een onderhoudscontract er zeker van te zijn dat uw bedrijfsterrein er goed verzorgd en netjes uitziet.